Bu Sayıda

Print Friendly, PDF & Email

Kendimizi tanıtmak amacıyla “Sorumluluk” ana başlığı ile çıkarttığımız ve nasıl bir dergi çıkartacağımız hakkında bir fikir vermesi amacıyla “Kur’an’ı Yeniden Okumak” ana konusu etrafında bir dosyaya ve muhtelif araştırma ve gündem yazılarına yer verdiğimiz “İlkbahar-2010” sayısı beklediğimizin çok üstünde bir ilgiyle karşılandı. Bunda tabii ki bulundukları ortamlarda dergimizi tanıtan dostlarımızın ve sayfalarında derginin çıktığına dair haberlere yer veren kardeş sitelerin büyük bir payı oldu. Buradan hepsine teşekkürü bir borç biliyoruz.

Ayrıca sitemize dünyanın birçok ülkesinden ziyaretlerin olması ve hemen hemen tüm illerden siteye girişlerin bulunması, internet dergiciliğinin okuyucuya her yerde ulaşmak için en hızlı yol olduğu konusundaki kanaatimizi pekiştiren bir durum oldu. Eğer basılı dergicilik yolunu seçseydik bu kadar çok okuyucuya ulaşmamız ve bu okunma oranlarını yakalamamız mümkün olmayacaktı. Tüm okuyucularımıza ve gerek özel e-mailleri aracılığıyla ve gerekse başka yollardan ulaşarak yapıcı eleştirileri ve tavsiyeleriyle bizi teşvik eden dostlarımıza da teşekkür ediyoruz.

“Yaz-2010” sayısının ana konusunu “Din ve Devlet” olarak seçtik. Bu kadim problemi belli sorular ve sorunlar etrafında tartışmaya çalıştık.

Dinin sabit bir devlet sistemi önerisi var mıdır?

Devlet dini bir vacibat mıdır, yoksa akli bir gereklilik midir?

Hz. Peygamber kurduğu devlette neleri esas aldı ve niçin kendisinden sonrası için siyasi önerilerde bulunmadı?

Yine Hz. Peygamberin kurduğu devlet, kıyamete kadar tüm insanlık için geçerli olacak bir model olma niteliğine sahip midir?

Peygamber sonrası kurulan devletler birer din devleti midir?

“Şii İmamet Teorisi”, “Sünni Hilafet Modeli”, “İslam Devleti veya Nizamı”, “Teo-demokrasi”, “Adalet Devleti”, “Demokratik Hilafet” gibi devlet sistemi önerilerinin günümüz için geçerliliği nedir ve bunlar ne kadar İslamilik vasfı taşımaktadır?

Bir taraftan yazar arkadaşlarımız, bu ve benzeri birçok soruya yazılarıyla cevaplar bulmaya çalışırken, bir taraftan da konuyu değişik boyutlarıyla tartışan farklı bakış açılarına sahip yazar ve araştırmacılara ait, hem bilgilendirici hem de fikir verici alıntı ve tercüme yazılara yer verdik.

Çağdaş dönemdeki İslami siyasi düşüncenin geçirdiği üç evrenin anlatıldığı İhsan Eliaçık’a ait yazı ile Peygamberin Medine’deki siyasi pozisyonunun zannedilenden oldukça farklı olduğunu anlatan Montgomery Watt’a ait tercüme yazı konuyla ilgili ufuk açıcı bilgiler içeriyor. Mevdudi’ye ve Fazlurrahman’a ait yazılar karşılaştırılarak okunursa iki ayrı uçtan “din ve devlet” meselesine farklı yaklaşım biçimlerine ilişkin fikirler edinmek mümkün olacaktır.

Abdülkerim Sûruş’la yakın zamanlarda yapılan bir söyleşinin tercümesi konumuzla ilgili çok önemli tespitler içeriyor. Sûruş’un “post-teokratik devlet ” kavramsallaştırması ve İran ve Hameney’le ilgili söyledikleri oldukça dikkat çekici.

Gündeme ilişkin yazıların yanı sıra, bu sayının ana konusu olan “din ve devlet” meselesine Şia’nın ve Ehl-i Sünnet’in yaklaşımına dair eserlere imza atan ve Türkiye’de yeni tanınmaya başlanan Ahmet el-Katip’in tanıtıldığı bir yazıya ve Türkçedeki iki ayrı kitabının değerlendirmesinin yapıldığı yazılara e-dergi sayfalarından ulaşabilirsiniz.

“İlkbahar-2010” sayısındaki yazıların içinde tartışmalara yol açan yazılardan olan “Akıl Savunması” yazı dizisinin ikincisi de sayfalarımızda yerini aldı.

Sonraki sayıda aynı konuyu, “Din, Devlet ve İslamofobi” başlığı ile tartışmaya devam edeceğiz. Yeni sayıda buluşmak dileği ile muhabbetle kalın.

Check Also

Bu Sayıda

Günümüzde Müslümanların en fazla şikayetçi oldukları konulardan birisi; kendisini İslam ile özdeşleştiren ve sonrada kendisi ...

Bu Sayıda

İslam sadece kuru bir inanç veya ibadetlerden ibaret bir din değildir. İnsan için gönderilmiştir ve ...

Bu Sayıda

Dünya değişiyor. Orta Doğu’da halk isyanları, Batı’da ekonomik kriz ve toplumsal isyan şeklinde kendisini gösteren ...