01. Sayı İlkbahar 2010

Başlarken / İslamiYorum

“Allah’a davet eden, salih amel işleyen ve ‘Muhakkak ki ben Müslümanlardanım’ diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?” [1] Türkiye’de ve dünyada dergiler akademik, bilimsel, medyatik, ideolojik, dini, siyasi ve hatta ticari her kesimin asla vazgeçemedikleri bir yayın aracı olagelmiştir. Amacı, seslendiği yer ve geldiği kesim neresi olursa olsun, dillendirilecek sözü, duyurulacak haberi, aktarılacak çalışması-tezi, protestosu, muhalefeti ve hatta çeşidi ister ...

Read More »

Başlarken Amaçlar, İlkeler ve İçerik Üzerine / Hamdi TAYFUR

Tarih 20. yüzyılı nasıl bir isimle anar bunu şimdiden tam olarak söyleyemiyoruz ama bugünden bildiğimiz açık bir gerçek var ki, bu yüzyıl tanık olunan en hızlı değişim yüzyılı oldu dersek çok da yanlış bir şey söylemiş olmayız. 20. Yüzyılda hem siyasi hem de teknolojik olarak çok hızlı değişimlere tanık olduk. Birkaç on yılda teknolojide yapılan keşifler, yüzyıllardır yapılanlardan sayı olarak ...

Read More »

Günün/Çağın Değişen Şartları Karşısında Sorumluluklarımız / Nuri YILMAZ

İnsanoğlunun en temel sorumluluğu, Allah’a itaat ve kulluk görevini en güzel şekilde yerine getirmektir.[1] Bu çerçevede; hem yeryüzünü güzellikle imar etmek,[2] hem de yeryüzünde iyilik ve hayrın yaygınlaşmasını[3] sağlamakla görevlendirilmiştir. Bu görevlerin ve sorumlulukların nasıl yerine getirileceği ise Allah tarafından her çağda, peygamberler ve kitaplar aracılığıyla bildirilmiştir. – Yaratılışın amacını kavrayan – Ve bu amaca uygun bir şekilde üzerine düşenleri ...

Read More »

Atasoy Müftüoğlu İle “Dergiler ve Dergicilik” Üzerine / Metin YILMAZ

SORU: Türkiye’de İslami dergiciliğin oldukça uzun bir geçmişi var. Siz bu uzun geçmişi bir değerlendirmeye tabi tuttuğunuzda nasıl bir tablo ile karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorsunuz? Atasoy Müftüoğlu: Türkiye’deki İslami dergiler ve dergicilik, kültürel yerelliğin, dini yerelliğin sınırlarını aşmayı başaramadı. İçerisinde yaşamakta bulunduğumuz tarihsel/ideolojik/emperyal/entelektüel bağlamı yansıtan/çözümleyen/tartışan çerçeveler gerçekleştiremedi. Bu dergiler, düşünsel konformizmi aşamadıkları için, insanlığın karşı karşıya bulunduğu tarihsel süreçleri doğru ...

Read More »

“Kur’an’ı Yeniden Okumak” DOSYASI Üzerine / İslamiYorum

İlk sayımızın ana konusunu ‘Kur’an’ı Yeniden Okumak’ olarak seçtik. Bu başlıktan ne anladığımızı ortaya koymak için farklı coğrafyalardan farklı isimlerin Kur’an’la ilişkilerinde kullandıkları tabirlere bir göz atmak gerekiyor: “Hareket Kitabı Kur’an”, “Yaşayan Kur’an”, “Hayat Kitabı Kur’an”, “Kur’an’i Hayat”, “Kur’an’ın Gölgesinde”, “Kur’an’ın Aktüel Değeri”, “Konuşan Kitap: Kur’an”, “Gök Sofrası”, “Kur’an: Allah’ın İnsan (İnsan’ca/Arapça/İnsan İçin) Sözü” “Öz’e/Kur’an’a Dönüş”…. Bu listeye daha pek ...

Read More »

Kur’an’ı Yeniden Okumak / Yusuf İMAMOĞLU

Kur’an’ı okumaktan kast edilen şey, herhangi bir kitabı okumak gibi değildir. Kur’an, insan hayatının hidayet üzere olması için Allah’ın gönderdiği kitaptır. Bu yüzden dünya ve ahiret huzuruna ulaşabilmenin yegane yolu, bu kitaba tabi olmaktan ibarettir. Kendisini İslam ile ilişkilendiren herkes, Kur’an’ı öyle veya böyle okur. Ancak bu okuma, onların, hayatlarında Allah’ın Kitabı’na biçtiği role ve O’na verdiği değere uygun bir ...

Read More »

“Kur’an’ı Yeniden Okumak” Üzerine Düşünceler / Nuri YILMAZ

Kur’an okumaları Doğru bir şekilde okumanın ve ona göre hayatı düzenlemenin gerekliliği, Kur’an’ın indirildiği dönemden beri bilinen bir gerçektir. Ve hatta bu uğurda, kendilerinden sonrasına da ışık tutabilen birçok samimi çaba ve tecrübe ortaya çıkmıştır. Fakat bir başka tarihi gerçek vardır ki, önemsenmesi ve yararlanılması gereken fikirler tek tip olmamışlardır. Aralarında, bazı konularda zıtlıklara varacak ölçüde ayrılıklar ve farklılıklar meydana ...

Read More »

“Kaynaklar” Meselesi Üzerine / Hamdi TAYFUR

İslam dünyasında yaşanan problemlerin geri planında yatan önemli sebeplerden bir tanesini, “kaynaklar” ve “kaynakların kaynaklığının mahiyeti” konusu oluşturur. Bu konuda yaşanan düşünce ve yaklaşım farklılıkları önemli tefrikaları ortaya çıkarmakta, ayrılık ve çatışmalar çözümsüz halde devam etmektedir. Bu nedenle bu mesele, duyarlı her Müslüman’ın gündeminden düşmemesi gereken bir meseledir. Konunun boyutlarının genişliği nedeniyle tek bir yazıda bu meseleyi her yönüyle ele ...

Read More »

Sorumluluklarımız / Yusuf İMAMOĞLU

İnsan olmak sorumlu olmaktır. Resulullah buyurdular ki: “Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden mesulsünüz. İmam çobandır ve sürüsünden mesuldür. Erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden mesuldür. Kadın, kocasının evinde çobandır, o da sürüsünden mesuldür. Hizmetçi, efendisinin malından sorumludur ve sürüsünden mesuldür.” İbn-u Ömer der ki: “Bunları Resulullah`tan işitmiştim. Zannediyorum ki şöyle de demişti: “Kişi babasının malında çobandır, o da sürüsünden mesuldür.”[1] “Gerçek ...

Read More »

Kur’an’a Çağdaş Yaklaşımlar / Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK

Kur’an’a Çağdaş Yaklaşımlar[1]  Hint Alt Kıtası: Modernistler, Kur’an’cılar ve Fazlur Rahman Kuran ve tefsir araştırmalarına ilişkin bir literatür taraması, rüzgarın ıslahattan yana estiği son iki yüzyıla damgasını vuran ilmî eserlerin hemen tamamıyla Hint alt kıtası ile Mısır’da ortaya çıktığı-nı, buna mukabil dönemin Osmanlı Türkiye’sinde muhalled bir eser üretilmediğini gösterir. Bu durumu hem Osmanlıdaki meraksızlık hasletiyle, hem de Batı’dan gelen sadmelerin en şiddetli ...

Read More »