10. Sayı Yaz 2012

Bu Sayıda

“Fikir” ve “mücadele” birbirinin anlamını artıran/güçlü kılan iki kavramdır. Uğrunda mücadele vereni bulunmayan bir fikir sahipsiz kalır ve kadük olur. Ulvi bir fikre dayanmayan mücadelenin ise meşruiyeti tartışma konusu haline gelir ve taraftarı azalır. İnsanlık için faydalı ve doğru bulunan bir fikir kısa sürede taraftar toplar. Bu taraflar ise bütün insanlığın o faydadan ve doğruluktan istifade etmesi için “anlatma” mücadelesine ...

Read More »

Mücadele / Yusuf İmamoğlu

Mücadele, son dönem İslami gelişmeler çerçevesinde önemli kavramlardan biri haline gelmiştir. Son dönemden kasıt, Şah Veliyyullah’la başlayıp Afgani ve Abduh ile hız kazanan, Benna, Mevdudi, Kutup ve Humeyni ile kırılmalar gerçekleştirerek yeni bir sürece giren ve yeni kırılma/gelişmelerle halen devam etmekte olan dönemdir. Bu gelişmelerin muharrik gücü; bireysel hayatın, vicdanın, ibadethanelerin sınırlarına hapsedilemeyecek ve de aydınlığın ışığı bir hayat görüşü ...

Read More »

İslamcılık / Ümit AKTAŞ

Kur’an’daki mücadele anlayışı ile günümüz İslamcılığı aynı zemine oturuyor mu? Kur’an’daki mücadele anlayışı ile günümüz İslamcılığı temel olarak aynı eksende yer alsa da, elbette tam olarak aynı zeminde durmamaktadır. Hitap edilen dünyanın şartları değiştiği gibi, sorumlu olunan metni anlamada da buna bağlı olarak bazı değişimler yaşanmıştır. Günümüz İslamcılığı her şeyden önce Kur’an’ın/İslam’ın bir yorumudur. Zaten Kur’an sadece kendi indiği (Peygamber’e ...

Read More »

Modernite ve İslamcılık / Nuri YILMAZ

İslamcılık nedir? Kimileri için Müslüman olarak varlığının anlamı, kimileri için soğuk savaş döneminde Müslümanları kullanmak maksadıyla oluşumu desteklenmiş bir proje… Kimileri sahipleniyor, kimileri reddediyor, kimileri ise eleştiriyor… Herkesin kendine göre gerekçesi ve gerekçesini delillendirmek için kullandığı argümanı fazlasıyla mevcut. Bu kadar kesin yargıların ve argümanların varlığını bir kazanç olarak mı görmek lazım? Yoksa tanımı bu kadar belirsiz bir kavramın böylesine ...

Read More »

Günümüz Şartlarında İslami Mücadele (İslamcılık) / Nuri Yılmaz

İşe yarayan bir şey insanoğlunun gözünde hep değerli olmuştur. Çok işe yarayan bir şey, çok daha değerli olur. Fakat işlevini yitiren şey ise bir anda değerini kaybeder ve gözden düşer. Bir aletin veya cansız bir nesnenin işlevini yitirince gözden düşmesi normaldir, ama sosyolojik olgular da çabucak gözden düşüyorsa, orada problem görmek gerekir. Çünkü sosyolojik olgular cansız aletler gibi değildir; teknoloji ...

Read More »

İslamcılık, İslami Mücadele ve Kur’an / Mehmet Yaşar Soyalan

Giriş Kur’an’da açık bir şekilde dile getirilen Habil-Kabil karşıtlığından da anlaşıldığı gibi insanlığın ilk günlerinden bu yana, yeryüzü, kendisine ve içindekilere egemen olmak veya orada barış ve huzur içerisinde, herkesin kendisi kalarak yaşamak isteyenlerin mücadele alanına sahne olagelmektedir. İnsanoğlunun tarihi, bu yönü ile kendisi ve hemcinsleriyle bu karşıtlık içerisindeki mücadeleler tarihidir. Bu her şeye egemen ve sahip olma ile barış ...

Read More »

İslamcılık / M. Kürşat Atalar

Bir siyasal ve ideolojik akım olarak İslamcılık, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de aktüel siyasal gündemin önemli maddelerinden birini oluşturuyor. Fakat yoğun tartışmalara rağmen, İslamcılığın ‘neliği’ konusunda bir mutabakattan bahsetmek mümkün değildir. Acaba, İslamcılık, gerçekten de ‘özünde tartışmalı’ bir kavram olduğu için mi kolay tanımlanamıyor, yoksa tanımlama zorluğunun altında başka faktörler mi yatıyor? Kanımca, ikinci faktör, bu noktada ilkinden daha ...

Read More »

İslamcılık: Tamam mı Devam mı? / Mehmed Durmuş

Doğrusunu söylemek gerekirse, İslamcılık terimi bana hiç sevimli gelmemektedir. Bununla beraber terime, İslam’a, onun nebevî işlerliğini kazandırma anlamını yükleyen Müslümanların bu niyetlerini de teslim etmek gerekir. Fakat bana kalırsa, İslamcılık terimi kullanılmadan bu ‘İslamcı’ niyet ifade edilmelidir. İslam’ın ilk teşekkül döneminde böyle bir adlandırmaya gerek olmamıştı. Günümüzde, hedef ve yöntemleri birbirine çok tezat grupların bile kendilerini ‘Müslüman’ olarak adlandırmaları, bunların ...

Read More »

Felsefe Tarihinden Notlar / Abuzer Dişkaya

“Allah’ım bana eşyanın hakikatini olduğu gibi göster.” Hz. Muhammed (a.s.)   Giriş Hikmet aklın hükmüdür! Felsefe de insanın gücü nispetinde bu hikmete ulaşma çabasının adıdır. Bu yüzden filozofların çoğu felsefeyi; insanın gücü nispetinde eşyanın hakikatini bilmeye çalışması olarak tanımlamıştır. Felsefe yapmak da varlığın ya da hakikatin duyulur idrakinden akli idrakine yükseliş olarak tanımlayabileceğimiz bir sürece tekabül etmektedir. Filozof, hikmet veya ...

Read More »

Kur’an’da Zikir ve Tezekkür Kavramlarının Anlam Alanı / Hamdi Tayfur

Akletme ile ilgili Kur’an’da en çok kullanılan kelimelerden birisi ‘zikir’ kelimesidir. Kur’an’da hem fiil, hem de isim olarak geçer.“Ze-ke-ra” kelimesi Kur’an’da değişik türevleriyle 296 kez geçmektedir. Bu sayıya kelime anlamındaki kullanımlar ile ‘dişinin zıttı/erkek’ anlamındaki kullanımlar da dahildir. İsfehani Müfredat’ta ‘zikr’ kelimesini şöyle açıklamaktadır: “Zikr sözcüğü a) Bazen ‘insanın kazanacağı veya elde edeceği bilgileri hıfzetmesini, ezberlemesini (veya hatırlamasını) mümkün kılan, ...

Read More »