11. Sayı Sonbahar 2012

Bu Sayıda

Günümüzde kendisini “Müslüman” olarak tanımlayan insanlardan büyük bir çoğunluğu, “İslam” denince; kendine göre sınırlı helalleri – haramları olan ve bazı ibadetlerin yerine getirilmesini isteyen bir dini hatırlamaktadır. Bunlara uyulduğu takdirde de Allah’ın rızasına ulaşılacağını ve cennetin elde edileceğini düşünmektedir. Böyle bir anlayışın kişiyi cennete ulaştırıp ulaştırmayacağı, kişinin Allah’a karşı samimiyetiyle ilgili bir durumdur; hükmünü ve karşılığını Allah verir. Ama böyle ...

Read More »

İslami Mücadele ve Yapılanma Problemi / Yusuf İmamoğlu

İslami mücadelenin yapılanması ile ilgili, yapıların kendilerinden kaynaklanan birçok problem yaşıyoruz. Bu problemler, İslami mücadelenin gereğine inanarak ortaya çıkan yapıların, sahip oldukları ideolojiden lider profillerine, diğer yapılarla ilişkilerinden genel insan toplumu ile diyaloglarına, müntesip bireylere ilişkin problemlere kadar birçok alanda kendisini göstermektedir. Her bir cemaat kendisini hakkın yegâne temsilcisi olarak görüyor, sahip olduğu ideolojiyi zamanın şüphe götürmez İslami düşüncesi olarak ...

Read More »

İslami Cemaat ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Yapılaşma ve Organizasyon Problemleri / Nuri YILMAZ

Düşünce, iş ve eylemlerinde “İslam’a uygunluk” vasfını arayan; yeryüzündeki sorunların üzerine “İslam” bakış açısı ile gitmeye çalışan ve problemlerinin çözümünü “İslam düşüncesinde” arayan Müslümanlar, her dönemde var oldular. Nitekim günümüzde de varlar… Kimileri kaygılarını, bireysel duyarlılığı gösteren niyetlerle açığa vuruyorlar; kimileri ise tek başına “niyet”i yeterli bulmayıp organize faaliyetlere girişiyorlar. Pratiğe dönüşmeyen bir niyet, filizlenmemiş tohum gibidir; belki çok faydalı ...

Read More »

Müslümanların Toplumsal Yapılanmalarının Trajik Serencamı Otoriter Düşünce ile Baskıcı Yapılar Arasındaki İlişki Üzerine / Mehmet Yaşar SOYALAN

GİRİŞ Bir önceki sayıda “İslamcılık”ın, sorunlarının bugüne özgü olmadığını, doğasından kaynaklandığını ve kadim bir özelliğe sahip olduğunu ifade etmiştim. Kendilerini Müslüman olarak isimlendirenlerin varoluşlarını sürdürebilmek için yaptıkları mücadeleyi, ister “cihad”, ister “İslami Mücadele” isterse “İslamcılık” olarak isimlendirsinler, ortaya koyulan ilke ve uygulamaların, Kur’an’ın temel ilke ve hedefleri ile kıyaslandığında, bu temel ilke ve hedeflerle ciddi çelişki ve çatışmalara işaret ettiğini ...

Read More »

İslami Mücadele ya da Yola Koyulmadan Uçuruma Düşmek / Ali ÖNER

“Nadanlar eder sohbet-i nadanla telezzüz Divanelerin hemdemi divane gerektir.” Ziya Paşa Havada bir sis bulutu var. Bir metre ön, ya görünüyor ya görünmüyor. Buna rağmen ulaşılması gereken yerler var. Yol tekin değil. Her an bir uçurum kucağına alabilir. Sis yetmiyormuş gibi, gidilen yol sığ ormanlıklarla kaplı. Tabiri caiz ise balta girmemiş bir yer var. Yolu şaşırmak bu ormanlara dalmaktır. Daldığında ...

Read More »

İslamcılık ve Laiklik (Ayrılma ve Buluşma Noktaları) / Prof. Dr. Hasan HANEFİ

Çeviren: Dr. Ramazan YILDIRIM   KELAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ’nden alıntılanmıştır.   Metot Farklılığı İslamcıların (selefîlerin) kullanmış oldukları “Hâkimiyet Allah’ındır”, “Çözüm İslam’dadır”, “Tek yol İslam” ve “İslam şeriatının uygulanması” gibi sloganlar muhteva bakımından tahlil edildiğinde bunların, Laiklerin kullandıkları sloganlarla amaçladıkları hususlardan fazla farklı olmadığı görülür. Aynı zamanda laiklerin kullandığı “akıl”, “ilim”, “insan”, “özgürlük”, “toplum”, ve “ilerleme” gibi sloganlar incelendiğinde bunların da anlam ...

Read More »

Çağdaş İslami Hareketlerde Eksik Boyutlar / Taha Cabir el-ALVANİ

İslam Düşüncesinin Bugünkü Meseleleri, Taha Cabir Alvani, Sayfa 332-394 arasından kısaltılarak alıntılanmıştır.   Giriş Bu Tebliğ, birçok çağdaş İslâmî hareketin teorik yapısında veya hayata geçirilmesinde kısmen veya tamamen eksik kaldığına inandığımız değişik boyutları ele almaktadır. Öncelikle, bu hareketlerin yirminci yüzyılın başında sömürgeci sızma ve hegemonyaya karşı direnerek ümmetin kimliğini korumaya çalışmada öncü bir rol üstlenen reform ve bağımsızlık hareketlerinin birer ...

Read More »

Yeni İslami Söylemin Yapısı / Dr. Abdulvahab M. el-Messiri

Ayn Şems Üniversitesi, Kahire, 15-23 Şubat 1997, 21. Century Trust. Orijinali Arapça olan bu metin, Azzam Tamimi’nin İngilizceye çevirisinden, Murat Erten tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir. Bazı insanlar İslâm’ı, tek yapılı (monolitik) veya tek boyutlu bir varlığa sahip gibi göstermek eğilimindedir. İslam şüphesiz, aşkın monoteizm inancıdır, insana ve doğaya aşkın (bir ve tek tanrı) Allah’a imandır. Ancak monoteizm monizmi zorunlu kılmaz, ...

Read More »

Üç Tarz-ı Siyaset / Yusuf AKÇURA

Zoya Köyü (Rusya), 15 Mart 1904, AKÇURAOĞLU YUSUF   — 1 — Osmanlı ülkelerinde, Garp’tan feyz alarak, kuvvet kazanmak ve terakki arzuları uyanalı, belli başlı üç siyası yol tasavvur ve takip (ebaucher) edildi sanıyorum: Birincisi, Osmanlı Hükümeti’ne tâbi muhtelif milletleri temsil ederek ve birleştirerek bir Osmanlı milleti vücuda getirmek. İkincisi, hilâfet haklarının Osmanlı Devleti hükümdarlarında olmasından faydalanarak, bütün İslâmları söz ...

Read More »

Kudüs Nasıl Kutsallaştırıldı? / Hamdi Tayfur

Kutsal şehir Kudüs! Tarihin en eski şehirlerinden birisi… Binlerce yıllık bir geçmişe sahip… Kudüs birçok medeniyet, din ve krallığa merkezlik yapmış; tarihteki önemi asla azalmamış ve değerini günümüze kadar taşımayı başarmış ender bölgelerden birisidir. Bu şehrin asıl değeri siyasi ve stratejik bir bölge olmasının ötesinde, dinsel ve manevi anlamda taşıdığı özelliklerde ortaya çıkmaktadır. Siyasi, stratejik ve jeopolitik konumunun önemi tartışılamaz. ...

Read More »