02. Sayı Yaz 2010

Bu Sayıda

Kendimizi tanıtmak amacıyla “Sorumluluk” ana başlığı ile çıkarttığımız ve nasıl bir dergi çıkartacağımız hakkında bir fikir vermesi amacıyla “Kur’an’ı Yeniden Okumak” ana konusu etrafında bir dosyaya ve muhtelif araştırma ve gündem yazılarına yer verdiğimiz “İlkbahar-2010” sayısı beklediğimizin çok üstünde bir ilgiyle karşılandı. Bunda tabii ki bulundukları ortamlarda dergimizi tanıtan dostlarımızın ve sayfalarında derginin çıktığına dair haberlere yer veren kardeş sitelerin ...

Read More »

Cahiliyeden İslam’a Siyasette Değişenler ve Değişmeyenler / Hamdi TAYFUR

I-GİRİŞ Kişilerin kendi inisiyatifleri üzerinden, özgün tarihsel koşullarına bağlı olarak yerine getirdikleri uygulamalar ve ürettikleri ilişki biçimlerinin, onlara halef olanlar tarafından değişmez değerler haline dönüştürülmesi, insanlığa büyük zararlar verdiği halde, çoğunlukla terk edilmesi zor zihinsel bir alışkanlık olagelmiştir. Bu olgudan Müslümanlar da çokça muzdarip oldu. Üstelik bu durum en çok ‘siyaset’ gibi değişkenliğin asla inkıtaa uğramaması gereken bir alanda olunca, ...

Read More »

İktidar Talebi ve İslam : Makale – 1 İktidar Talebi ve İslam’da Devlet / Yusuf İMAMOĞLU

Devlet, genelde “belirli bir ülkede, üstün bir iradenin hakimiyetine tabi olarak yaşayan insanlar topluluğunun teşkil ettiği, ayrı ve müstakil şahsiyete mâlik, hukuki bir kurum” biçiminde tanımlanmaktadır. Hukuki olması, millete kabul ettirdiği, kendisini de bağlayan hukukun idarecisi/sahibi olmasından; müstakil bir şahsiyete sahip olması ise millet/vatandaş ve millet desteğinin ötesinde sevk ve idare etme gücüne sahip tüzel bir kişilik olmasındandır. Sosyal yapılanmaların ...

Read More »

İktidar Talebi ve İslam : Makale – 2 “Medine İslam Devleti”: Bir Model mi, Bir Örnek mi? / Nuri YILMAZ

İmtihanı sadece, dua, zikir, ibadet gibi dini merasimlerin yerine getirilmesi olarak algılayan tasavvuf ekolünü saymazsak, İslam tarihinde ortaya çıkmış bütün fikir ekollerinin bir “devlet” hedefi ve anlayışı olagelmiştir. Kimisi “yerine getirilmesi gereken bir farz” olarak nitelemiştir. Kimisi “dini bir farz değil, insani ve toplumsal bir ihtiyaç” olarak tanımlamıştır. Kimisi ise “varlığı memnuniyet verici, ama illa da şart değil” demiştir. Devlet ...

Read More »

İktidar Talebi ve İslam : Makale – 3 Nasıl Bir Devlet? / Nuri YILMAZ

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının[1] ve “komünist” ideolojinin dünya siyaset arenasından çekilmesinin ardından, “kapitalist” sistemin de çatırdamaya başladığı ve kendisini yeniden yapılandırmaya çalıştığı bir süreçten geçiyoruz. Komünizmin çöküşüyle birlikte, bu ideolojinin hakim olduğu topluluklar nasıl dağıldı, sıkıntılar yaşadı, açlıkla, yoklukla burun buruna geldiyse; şimdi benzer bir tehlike, ferdi mülkiyete sınırsız özgürlük tanıyan kapitalist ülkeleri de kuşatmaya başladı. Devasa şirketler batıyor, ülke ekonomileri ...

Read More »

Çağdaş İslam Siyaset Düşüncesi: Üç Evrilme / İhsan ELİAÇIK

(Bu makale, R. İhsan Eliaçık tarafından kaleme alınmış olan ‘Adalet devleti’ kitabının aynı başlıklı bölümünden, bazı çıkarmalar yapılarak oluşturulmuştur. Yapılan çıkarmalar, ilgili yerlere parantez içi uyarılar konmak suretiyle belirtilmiştir.) “Devletler hürriyeti, adaleti ve meşveret prensiplerini esas almalıdırlar. Din, hurafelerden temizlendiği gibi devletler de istibdat ve zulümlerden arındırılmalıdır. Kanunlar sultanların iradesiyle değil halkın hür iradesiyle yapılmalıdır… İslam Birliği kurulmalıdır. Önce Osmanlı ...

Read More »

Hz. Muhammed’in Medine’deki Siyasi Pozisyonu / Montgomery Watt

İslami Yorum için Çeviren: Fatih Peyma Medine vesikası, Muhammed’in 622’de Medine’ye geldiğinde elde ettiği  siyasi pozisyonunu gösteren kesin bir delil değildir. Fakat vesikaya göre onun yetkileri o kadar kısıtlıydı ki o yetkilerin Muhammed’in Medine deki ilk yıllarında gerçekleşme ihtimali pek de yüksek değildi. Vesikanın açıkça beklediği şey bütün anlaşmazlıkların Muhammed’e götürülmesi gerektiğiydi. (23.,42. Madde) Ayrıca önsözde “Muhammed Peygamber”dir ifadesi yer ...

Read More »

İslam ve Siyasi Aksiyon: Siyaset Dinin Hizmetinde / Fazlurrahman

Bu makale “İslam’da Siyaset Düşüncesi, Derleme, İnsan Yayınları, 1995” isimli kitabın 7-23 sayfalarından alıntılanmıştır. Muhammed 610’da peygamberlik vazifesine başladığı za-man, misyonunun önemli bir kısmını, müreffeh ve tüccar Mekke toplumunda sosyo-ekonomik açıdan zayıf ve baskı altındaki sınıfların—fakirler, yetimler, kadınlar, köleler, vs.—güçlendirilmesiyle ilgili sosyal reformlar oluşturuyordu. Gerek kendi-si, gerek muhalifleri, bu ölçüdeki bir sosyal reformun, siyasî iktidarı üstlenmeyi gerektirdiğini biliyorlardı ve karşısındaki ...

Read More »

İslam’da Siyaset Anlayışı / Ebu’l A’lA el-Mevdudi

Bu makale yazarın 1939 yılında Pencap Üniversitesinde sunduğu “İslam Hukuku ve Anayasası” konusundaki tebliğinden alınmıştır. Merhum Prof. Dr. Erol Gün-gör’ün tercümesinden yararlanılmıştır. Bazı kimseler arasında İslâmiyeti zamanın modası olan şu veya bu sistemle bir tutmak âdet olmuştur. Bununla da İslâmiyet ile şimdiki Batı’da moda olan demokrasi arasında bir fark bulunmadığı fikri-ne varan kimseler bulunuyor. Bazıları komünizmin en iyi ve en ...

Read More »

Akıl Savunması – 2 Zihniyetlerin Zindanından Akletmenin Özgürlüğüne / Hamdi TAYFUR

Cabiri “Arap Aklının Oluşumu” isimli eserine “Aklın eleştirilmesi, her yeniden yapılanma projesinin öncelikli ve ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Hiç silkinip kalkmamış bir akılla; daha doğrusu işleyiş biçimi, kavramları, genel tasavvurları ve dünya görüşü kapsamlı bir şekilde yeniden ele alınmamış bir akılla bu yeniden yapılanmayı gerçekleştirmek mümkün müdür?”[1] diye sorarak başlar. Değişimden, dönüşümden, oluşumdan ve yeni projelerle yeniden yapılanmadan bahsederken önceliğin ...

Read More »