03. Sayı Sonbahar 2010

Bu Sayıda

Sonbahar–2010 sayımızda “din-devlet” ilişkisini “İslamofobi” üzerinden tartışmaya devam ediyoruz. Komünizm’in ortadan kalkmasıyla, varlığını ötekinin varlığıyla anlamlandırabilen Batı dünyası (özelde ABD) kendisine yeni bir düşman yaratabilmek için “İslamofobiyi” körükleyen “anti-İslamist” söylemler geliştirmeye başladı. 11 Eylül olayları Müslümanların insanlık skalasının en altına yerleştirilmesinin ve terörle özdeşleştirilmesinin zirve noktasını oluşturuyordu. Avrupa’da tarih boyunca Hıristiyanlığın ve haçlı zihniyetinin tesiriyle hep var olan bu korku, ...

Read More »

İslam Devleti Tartışmaları ve İslamofobi / Yusuf İMAMOĞLU

11 Eylül’de Amerika’da ikiz kulelere düzenlenen saldırının ardından İslamofobinin yükseliş trendine girdiğini gördük. Amerika’dan başka İngiltere, Türkiye gibi başka ülkelerde de İslam’ın adı kullanılarak birçok terörist eylem gerçekleştirildi. Bu eylemler İslamcı örgütlere, Müslümanlara mal edildi. 11 Eylül’den sonra İslam, dünyada terörizmin en büyük kaynağı olarak gösterilmeye çalışıldı. Paralel olarak Türkiye’de de 28 Şubat’tan sonra siyasi çalkantıların, uyumsuzlukların, problemlerin kaynağı olarak ...

Read More »

Din Tanımları ve İslamofobiye Etkileri / Nuri YILMAZ

İslam’ı etkisizleştirmeye ve Müslümanları engellemeye çalışan kimselerin tarihin başlangıcından beri başvurdukları yollardan birisi; İslam hakkında ön yargı ve korku oluşturmaktır. Özellikle de günümüzde, dünya çapındaki İslami eğilim güçlendikçe; bu konuda daha bilinçli, daha kararlı politikalar izlenmeye başlandığı, artık hiç kimse için bir sır değildir. Politika yapıcılar, stratejisyenler ve istihbaratlar; İslam aleyhinde kamuoyu oluşturmak ve Müslümanları olumsuz göstermek için daha bir ...

Read More »

İslam’a Göre Din-Devlet İlişkisi / Nuri YILMAZ

Din-devlet ilişkisini sağlıklı bir şekilde kurabilmek için çözüm bulması gereken ilk problem, “Din nedir?” sorusuna verilecek sağlıklı bir cevaptır. Bu soruya bir önceki makalemizde cevap aramış idik. Bu makalede ise, din-devlet ilişkisine dair bazı hususları tespit etmeye çalışacağız. Dünyanın çözümsüzlük içerisinde kıvrandığı bir ortamda, Müslümanların örnek bir uygulama ortaya çıkaramamaları, Allah’a karşı hesap vermeyi gerektiren büyük bir sorumluluktur. Ve temelinde, ...

Read More »

İslami Camiada “Din-Devlet” Tartışmaları / Hamdi Tayfur

“Din ve devlet” başlığı altında çıkarttığımız yaz–2010 sayısının ardından İslami camiada bu konuda muhtelif tartışmalar yapıldı.  Yapılan tartışmalara ve eleştirilere başlıklar halinde biraz değinmemiz gerekiyor. “İslam Devleti” kavramından vazgeçmek Müslümanları depolitize mi eder? Tartışmaların merkezinde yer alan bir konu “İslam devleti” kavramından vazgeçmenin, Müslümanların siyasi ideallerinden vazgeçmeleri ve tamamen depolitize olmaları anlamına gelip gelmeyeceği meselesiydi. Bu tarz bir itiraz, “İslam ...

Read More »

İslam Devletine Kim İhtiyaç Duyuyor? / Dr. Abdulvahhab el-Efendi

İslami Yorum için Çeviren: Fatih Peyma   Bu yazı el-Efendi’nin Türkçeye “Nasıl Bir devlet?” ismiyle çevrilen “Who needs an Islamic state?” isimli kitabının ikinci baskısına yazdığı önsözdür. Kitabın ikinci baskısını Türkçeye kazandıran ilke yayıncılık yeni baskıda bu önsöze yer vermemiştir.   Kitap hakikaten ilginç bir şeydir. İnsan bir kitap yazıyor ve akabinde o kitap, kendine has bir hayat sunarak hakimiyeti ...

Read More »

Din ve Devlet Sorunu / Muhammed Abid El-Cabiri

Bu yazı, yazarın “Çağdaş Arap Düşüncesinde Yeniden Yapılanma /Kitabiyat-2001” isimli kitabının 77-108 sayfalarından alıntılanmıştır.   Geleneksel Referansta Din ve Devlet 1.1. Hükümlerin Tatbiki Sorunu Bakış açısını, sahte sorular kadar yanıltan, vicdani ve fikri sapıklığa düşüren başka bir şey yoktur. Sahte sorular, -çocukların soruları gibi- bilincin, gerçek sorunlarmış gibi algıladığı sah-te sorunları gündeme getiren sorulardır. Sahte soruların tehlikesi, sahte sorunlara neden ...

Read More »

Kur’an’da Anahtar Siyasi Kavramlar / Manzuriddin Ahmed

Bu yazı “İslam’da Siyaset Düşüncesi-Derleme/İnsan Yayınları/1995” isimli kitabın 75-105 sayfalarından alıntılanmıştır.   Modern çağda Müslüman siyaset teorisinin klasik ve Orta Çağ nosyonlarını yeniden üretme teşebbüsü, birçok metodolojik ve semantik problemlerle kuşatılmış durum-dadır. Modern sosyal bilimcinin klasik ve Orta Çağ İslâm’ına dair anahtar siyasî kavramlarını anlamaya çalışırken karşılaştığı en önemli zorluk, bu kavramların Kur’ânî ilahiyat doktrinlerine otur-tulduğu ölçüde benzersiz olmasından ileri ...

Read More »

Akıl Savunması – 3 Çoklu Etkilerin Mücadele Sahası: Kalp / Hamdi TAYFUR

“Kalp” Kelimesi ve kelimenin yakın anlamlıları “Kalp” kelimesi Arapçada “Ka-Le-Be” fiilinden mastardır. Sözlükteki temel anlamı, “Bir nesneyi bir durumdan diğerine, bir işten diğerine; ve bir yönden diğerine döndürme(k)”[1] tir. Bu anlama göre “K-L-B” fiili Kur’an’da değişik türevleriyle kullanılmıştır. Örneğin “Ve biz elbette Rabbimize çevrilip-döneceğiz”[2] denilirken “münkalibun” olarak, kafirlerin şehirlerde dönüp dolaşmasından bahseden[3] ayette “tekallabu” olarak, “Zulmetmekte olanlar, (yakında) nasıl bir ...

Read More »

Tarık Ramazan İle Söyleşi / 27 Nisan, 2010 – İslam, Batı ve Modernitenin Meydan Okumaları

İslami Yorum için Çeviren: Fatih Peyma Burkanın Avrupa’da yasaklanması için kampanyalar, yeni minarelerin inşasını engellemek için İsviçre’deki oylama ve en son Amerika’da teşebbüs edilen terörist hareketler, Batı toplumu ile İslam’ın uyuşabilirliğini ve bu konudaki endişeleri ve soruları yeniden gündeme getirdi. İsviçre doğumlu Müslüman filozof ve alim Tarık Ramazan, geniş çapta tartışma ve tepkileri de beraberinde getirerek konuşmalar yapmakta, yazılar kaleme ...

Read More »