04. Sayı Kış 2010

Bu Sayıda

Kış–2010 sayısının ana konusu için “Bir toplumsal değişim yöntemi olarak Devrim” başlığını seçtik. “Değişimin ana karakteri nedir, insanların ve toplumların değişiminde ne tür temel etkenler rol oynamaktadır, toplumsal bir değişim için hangi yöntem kullanılmalıdır?” gibi sorular tarih boyunca ve özellikle sosyolojinin bir bilim haline dönüştüğü son iki yüzyıllık süreçte kafaları fazlasıyla meşgul etmektedir. Sadece bilim adamları değil siyasetçiler, ideoloji sahipleri, ...

Read More »

İktidara Gelme Yöntemi Olarak Devrim / Yusuf İMAMOĞLU

Devrime Giden Süreç İnsanoğlu topluluklar halinde yaşayan bir varlıktır. Topluluk halinde yaşamak ise organize olmayı gerektirir. Toplumun huzuru için işlerin yolunda gitmesi, kimsenin haksızlığa uğramaması, kargaşanın bertaraf edilmesi gerekir. Ayrıca dışarıdan gelecek tehditlere, deprem, kuraklık gibi doğal şart ve afetlere karşı da emniyet gerekmektedir. Toplumda düzen, disiplin ve adaleti sağlamak, tehlikelere gerektiği gibi tedbirler almak ve karşı koymak, bireylerin tek ...

Read More »

İSLAM ve DEVRİM / Nuri YILMAZ

İnsanoğlu, yeryüzünü adaletle imar etmek gibi yüce bir görev için yaratılmış ve bu sorumluluğun gerektirdiği bütün özelliklerle donatılmıştır. Kainattaki bütün yaratılmışlardan farklı olarak, akla ve iradeye sahiptir. Akıl ve iradenin bir varlıkta toplanması, doğru kullanıldığında bir alimin, yanlış kullanıldığında ise vahşi bir zalimin ortaya çıkmasına sebep olacağı için; Yüce Allah imtihanı var etmiştir. Buna göre; Allah’a karşı sorumluluklarını hakkıyla yerine ...

Read More »

DEVRİMCİ DURUŞ “Tevhidi Duruş, İslami Duruş…” / Nuri YILMAZ

Devrimci duruş, “devrim” kavramından türemiş bir nitelemedir. Devrim, sözlük anlamı belli ve ne kastettiği açık bir kavram iken, devrimci duruş için aynı şey söylenemez. Devrim, bir toplumsal değişim yöntemidir. Devrimci, devrim yöntemini kullanarak içinde yaşadığı toplumu değiştirmek isteyen kişidir. Devrimci duruş ise devrim yöntemini eleştirenlerde bile görülebilen bir tutum, bakış, duruş ve algılayış biçimidir. Aslında bu niteleme, birisi hakkında “büyük ...

Read More »

İslam Siyaset Düşüncesinde İlk Devrimci Ekol: Hariciler / Hamdi Tayfur

N.Abdulhalık Mustafa İslam siyaset düşüncesinde üç çeşit muhalefet ekolünün olduğunu söyler. Bunlar: Devrimci ekol, sabır ekolü ve temekkün ekolüdür.[1] Bu yazıda en önemli devrimci ekol olan “Haricilik” üzerinde duracağız[2] ve bu hareketin niçin devrimci bir hareket olarak ortaya çıktığı sorusuna cevaplar bulmaya çalışacağız. Sabır ekolü de ilk çıkış dönemleri itibariyle muhalif bir harekettir. İktidarın şeriata uymayan uygulamalarını onaylamaz. Ancak bunlara ...

Read More »

İslam ve Devrim Prensibi / Nevin Abdülhalık Mustafa

”İslam Düşüncesinde Muhalefet, Ayışığıkitapları Yayınevi, 223-232” kitabından tekrar tashih edilerek alıntılanmıştır.   Gerçek şu ki, -ister korunmuş asıllarında (şeriat), isterse İslâm’ın prensip ve değerini somutlaştırması itibarıyla Müslümanların çoğunluğunun yaygın kabulüne mazhar olmuş uygulama modelinde olsun, ki bu Hz. Peygamber ve Hulefâ-i Râşidin asrıyla ilgili modeldir, bir inanç ve düşünce olarak- “İslâm” ile düzeltmeyi gerçekleştirme amacındaki insanî davranış olarak “devrim” arasındaki ...

Read More »

Seyyid Kutub’a Göre İslami Mücadele / “Yoldaki İşaretler” kitabından Derleyen: Nureddin Yıldız

Günümüz Toplumlarının Tahlili: “Yalnız ve yalnız Allah’a kul olmak İslam akidesinin ilk rüknünün yarısıdır: “La İlahe İllallah” şehadet cümlesinin temsil ettiği İslam akidesinin… Bu kulluğun keyfiyetini Resulullah’tan almak ise “Muhammedün Resulullah” cümlesinin temsil ettiği ikinci yarısıdır.”[1] “Müslüman toplum, bu kaidenin ve tüm gereklerinin onda temsil edildiği toplumdur. Çünkü bu kaide ve gerektirdiklerini temsil etmeden bir toplum Müslüman olamaz. Ona İslam ...

Read More »

“Devrimci Siyasal İslam” Düşüncesinin Bugün Karşı Karşıya bulunduğu Sorunlar / Antony Black

“Siyasal İslam Düşüncesi Tarihi Peygamberden Bugüne, Dost Yayınevi, Nisan 2010, 468-473” kitabından alıntılanmıştır.   Günümüzde çoğu Batılı için ana sorunlar İslamiyet’in liberal demokrasi ve uluslararası düzenle arasındaki ilişkilerdir. Birçok Müslüman Şeriatın belli emirleri ile adaletin uygulanmasını daha önemli sorunlar olarak görebilir. Birçok Hıristiyan ve Marksist de, Şeriatın yerine İncil’in özel emirlerini veya toplumsal ve ekonomik hakları koyarak benzer bir görüşü ...

Read More »

Akıl Savunması – 4 Kur’an’ın Işığında Akletmeye Engel Hususlar / Hamdi Tayfur

Bir önceki yazımızda, Kur’an’da insanın dış dünyasındaki tüm davranışlarına yön veren iç dünyasının ‘kalp’ kelimesi ile ifade edildiğini ve kalbin farklı tesirlere açık bir savaş arenası gibi olduğunu söylemiştik. Bu arena, yani kalp, insanın iç dünyasına ait müspet tesirlerin altında kalabildiği gibi, menfi tesirlerin altında da kalabilir. Bu nedenle insan öncelikle kalbini olumsuz tesirlerden kurtarıp akletmeye başlayarak sorumluluklarının bilincine varır, ...

Read More »

Cevdet Said İle Söyleşi / Nisan 1998 Amerika Savaşla Değil, Fikirlerle Fethedilebilir

İslami Yorum için Çeviren: Fatih Peyma   EDİTÖRÜN NOTU: “Current Islamic Issues” isimli İran menşeli dergi Cevdet Said’le oldukça önemli bir söyleşi yapmıştır. Yaklaşık on iki yıl önce yapılan bir söyleşi olmasına rağmen Cevdet Said’in söyledikleri günümüz için de önemini ve güncelliğini yitirmemiştir. On iki önemli sorudan oluşan ve oldukça uzun olan bu söyleşinin tümünü bir sayıda yayınlamamız imkânsız olduğundan ...

Read More »