05. Sayı İlkbahar 2011

Bu Sayıda

Demokrasi… Tunus’ta başlayıp peş peşe Arap ülkelerine yayılan halk ayaklanmalarının ortak talebi… yüzyılda patlak veren devrimler ya “Marksizm”, ya “tam bağımsızlık”, ya da daha çok “İslam ve şeriat” talep ederdi. Oysa yeni kalkışların en büyük talepleri “daha fazla demokrasi”den ibaret… Artık “Kahrolsun Amerika!” sloganı yerine “Kahrolsun diktatörlük!” sloganı daha çok dillendiriliyor. Zalim yöneticiler, despotlar ve yolsuzluğa bulanmış rejimler yerine; “halk ...

Read More »

“Demokratik Mücadele Yöntemi” Üzerine Bir İnceleme / Nuri Yılmaz

Doğruluğuna inanmadığı bir düşünceye ve ondan doğan uygulamalara itiraz etmek; itiraz yetersiz kaldığında fikrini diğer insanlarla paylaşıp bir karşı hareket (muhalefet) organize etmek, evrensel bir haktır. İnsanoğlunun bu özelliği sayesinde toplumlar, tek bir seçeneğe mahkum olmazlar; hatada ısrar edip durmazlar ve dinamik bir gelişme çizgisi yakalarlar. Ancak ne yazık ki otoritenin yoldan çıkarıcı bir özelliği vardır. Onu bir kere elde ...

Read More »

Demokrasi’nin Krizi / Hamdi Tayfur

Dikkat edilirse başlığımız “Demokrasi Krizi” değil “Demokrasinin Krizi”dir. Çünkü “Demokrasi Krizi” dediğimizde anlaşılması gereken şey; devlet ve toplum olarak demokrasiye geçme, onu benimseme ve uygulama açısından muhtelif engelleyici faktörler nedeniyle ortaya çıkan gerilimin ürettiği kriz olmalıdır. Oysa bu yazıda biz bunu değil; tanımı, mahiyeti, çelişkileri, teori ve pratiği ile demokrasinin kendi içindeki krizini tartışacağız. İşte bu tam da “Demokrasinin Krizi”nin ...

Read More »

Demokrasi ve Hakimiyetin Kaynağı Problemi / Yusuf İmamoğlu

İslam ve demokrasi konusu, Müslümanlar arasındaki en tartışmalı konulardan birisidir. Kimileri “demokrasi” ile “şura” arasında benzerlikler olduğunu söylemekte; demokratik yönetimlerde halk iradesinin yönetime yansıdığını, halkın kontrolünün otorite üzerinde hissedildiğini düşündükleri için demokrasiyi İslam’a uygun görmektedir. Sağladığı özgürlük ortamının ve farklı fikirlerin kendisini ifade etmesine imkân vermesinin İslam’ın yeryüzündeki hedefleriyle örtüştüğünü savunmaktadır. Kimileri ise içinden çıktığı kültür, ortam ve ona rengini ...

Read More »

İslami Kimlik ve Demokrat Olmak / Nuri YILMAZ

Demokrat, “demokrasiye inanan” olarak tanımlanmaktadır. Fakat tek bir demokrasi anlayışı veya herkesin üzerinde uzlaştığı sabit bir örnek uygulama bulunmadığı için, bu tanım oldukça belirsiz ve çözümleyici olmaktan uzaktır. Bu sıfatla neyin kastedildiği sorusuna verilecek cevap, değişik fikir gurupları arasında zıtlıklara varan farklılıklar içerecektir. Bireyin sınırsız özgürlüğünü savunan bir liberal ile “önce güçlü bir devlet, sonra devlet gücünü zafiyete uğratmayacak kadar ...

Read More »

İslam’da Demokrasi / Malik B. Nebi

“Faslı Öğrenciler Kulübü (1960)”nde yaptığı konuşma. Çeviren: Muharrem Tan   Beyler, İslam halkları olarak, bizimle aynı şartlarda yaşayan ve sömürgeci devletlere boyun eğen diğer Afro-Asyatik halklar gibi sömürge yıllarında bu devletlerin kültür ve uygarlığıyla kaynaşan, genellikle galip olanın adet ve geleneklerini mağlup olana dayattığı o süreçte bu devletlerle yaşadığımız ilişki yüzünden Batı dünyasının değer ve kriterlerinin, tarihsel tecrübesinin varisleri olan ...

Read More »

Demokrasi Sorunu / Muhammed Abid El – Cabiri

“Çağdaş Arap-İslam Düşüncesinde Yeniden Yapılanma” isimli kitabından alıntılanmıştır.   1-Arap-İslam Dünyasında Bir Talep Olarak Demokrasi Demokrasi sloganının, bugün Arap dünyasında ‘halkların talepleri’ arasında en revaçta olan slogan olduğu tartışma gö-türmez bir gerçektir. O bugün, bütün Arap ülkelerinde ‘konsen-süs’ hâlinde ortaya çıkan bir taleptir. Herkes onu talep ediyor ve onun gerekliliğini haykırıyor. Hatta onu talep etmede aşırı istekli olmayan ya da ...

Read More »

Turabi’de Özgürlük ve Demokrasi / Abdulvahhab El-Efendi

“Turabi Devrimi / İlke Yayınları (s. 319-325)” isimli kitabından alıntılanmıştır.   İslâmî bir düzene nasıl geçilebileceği, sömürge yö-netimlerince ya da sömürge yönetiminin ürettiği laik elitler tarafından kontrol edilen bir devletle karşı kar-şıya bulunan bütün çağdaş İslami hareketlerin ortak sorusudur. Birçok İslamcı grubun verdiği cevap, halkı İslâm’a yeniden yönlendirecek bir elit sınıfın teşkilini gerektiren anti-demokratik bir cevaptır. Kendi kendisini oluşturan elit ...

Read More »

‘Hüküm Allah’ındır’ demek ‘Hüküm Ümmetindir’ demektir / Raşid Gannuşi

Çeviren: Gülşen Topçu İslam ve demokrasiden bahsederken ne yazık ki bir grup Batılı ve Müslüman’ın da ortağı olduğu bir sanıyla karşılaşıyoruz: İslamcıların bazıları ve bazı İslam düşmanları İslam’ın demokrasiye karşı olduğu üzerinde birleşiyorlar. Bu garip ötesi bir şeydir. Siyasi bilimlerde uzman olmayan İslamcıların konumu, nesneleri basit bir şekilde sınıflandıran telkinlere dayanmaktadır ve bu, “İslami yönetim Allah’ın yönetimidir, demokrasi ise halk ...

Read More »

Demokrasi Bir Dindir / Ebu Muhammed El – Makdisi

“Demokrasi Bir Dindir / Şehadet yayınları (s. 29-39)” isimli kitabından alıntılanmıştır. Bölümün başlığı “Demokrasi Sonradan Ortaya Çıkmış Bir Küfür Dinidir. Demokratlar Kanun Koyucu Rabler Mesabesindedir, Tabiileri İse Onların Kullarıdır” şeklindedir. Bilindiği üzere bu habis kelimenin aslı Yunanca olup “Demos” (halk) ve “Kratos” yani yönetim, yetki ve yasama anlamına gelen iki kelimenin birleşmesinden meydana gelmektedir. Dolayısı ile demokrasi kelimesinin tercümesi, harfiyen ...

Read More »