06. Sayı Yaz 2011

Bu Sayıda

“İslam’da devlet” üst başlığı altında dosyalaştırdığımız konu dizisi, bu sayı ile birlikte tamamlanıyor. Konu dizimiz, “Din ve devlet ilişkisi” sayısıyla başlamıştı. Ardından; İslam devleti fikrinin bazı kesimlerde niye korku oluşturduğu sorusuna cevap aranan; “Din, devlet ve İslamofobi” sayısıyla devam etmişti. Daha sonra bu konuyla bağlantılı olarak, “Toplumlar nasıl değişir?” sorusuna cevap aranmış; “Bir toplumsal değişim yöntemi olarak Devrim” ve “Bir ...

Read More »

MUHALEFET / Yusuf İmamoğlu

Toplumlar farklı inançları, hayat görüşleri, hedefleri ve talepleri bulunan farklı çevrelerden oluşur. Her bir çevre/topluluk da benzer farklılıklara sahiptir. Sayısal ölçek ne kadar daraltılırsa daraltılsın çeşitlilik ve farklılığı ortadan kaldırma ihtimali söz konusu değildir. Muhalefet, temelini işte bu farklılık ve ona bağlı hak ve hakkı arama çabasında bulur. Farklılığın hayat bulma çabası, çeşit ve alternatif zenginliği olduğu kadar sosyal sorunların ...

Read More »

“islam’da muhalefet” Fikri neden Olumsuz Manalar Çağrıştırıyor / Nuri YILMAZ

Resulullah’ın vefatından sonraki ilk yönetici olan Hz. Ebu Bekir, halife olarak seçildiği zaman yaptığı konuşmada şu ifadelere yer vermiştir: Sizden daha hayırlı bir kimse olmadığım halde, sizin idareciniz olarak iş başına geçmiş bulunuyorum. … Eğer ben, bu vazifemde doğru iş görürsem siz de bana yardımcı olursunuz. Yanıldığım zaman da beni ikaz edecek, bana doğruyu siz göstereceksiniz.”[1] Ondan sonra yönetici olan ...

Read More »

İslam Düşüncesinde Muhalefet / Nuri Yılmaz

İslam ve muhalefet! Genel geçer bilgiler çerçevesinde bakan pek çok kimsenin yadırgayacağı bir başlık! Ve zihinlerde peş peşe sıralanacak sorular: Ne demek İslam düşüncesinde muhalefet? İslam’a muhalefet mi, İslam içerisinde muhalefet mi? Eğer kastedilen İslam’a muhalefet ise; ona kim muhalefet edebilir? Yok, eğer İslam’ın kendi içinde bir muhalefet olgusundan bahsediliyorsa; tek gerçeklik olan İslam’da, ikilik veya çokluk anlamına gelen muhalefetin ...

Read More »

Dört Halife Döneminde Muhalif Hareketler – 1 – Ebu Bekir ve Ömer Dönemi / Hamdi TAYFUR

İslam tarihi boyunca ortaya çıkan bütün fırka ve mezheplerin kendilerine dayanak yaptıkları dönem dört halife dönemidir. Bu dönemde ortaya çıkan ihtilaflar, tartışma konuları, meydana gelen olaylar ve yapılan muhalefetler, sonraki dönemlere ait hareketlerin kendilerini haklı çıkarmak için kullandıkları temel argümanlar olmuştur. Hangi tür İslam algısından bahsedersek edelim, bunların o döneme dayandırdıkları bir yönleri vardır. Bu yüzden o döneme bakışlarda her ...

Read More »

Dört Halife Döneminde Muhalif Hareketler – 2 Osman ve Ali Dönemi / Hamdi Tayfur

Osman Dönemindeki Muhalif Hareketler: 11-Osman’ın Ömer’in oğlu Ubeydullah’a kısas uygulamamasına Ali ve bir grup sahabenin muhalefeti: Ömer, Mugire’nin kölesi Ebu Lü’lü’nün gerçekleştirdiği suikasttan aldığı ağır yara ile şehit oldu. Ubeydullah, önceki yazıda belirttiğimiz gibi, suikasttan önce Ebu Lü’lü, Hürmüzan ve Cufeyne’nin bir araya gelip görüştüklerine dair bir duyum almıştı. Bunun üzerine gidip bu ikisini öldürdü. Bununla da yetinmeyip intikam hırsıyla ...

Read More »

Dört Halife Döneminde Ortaya Çıkan Muhalefetlerin Sebepleri / Hamdi Tayfur

İlk iki yazıda Dört Halife döneminde ortaya çıkan muhalif hareketlerin bir görünümünü ortaya koymaya çalıştık. Bunlar hakkında tarih kitaplarında göz ardı edilen bazı olaylara ve ayrıntılara özellikle dikkat çektik. Bu yazıda ise bu hareket ve yapılan muhalefetlerin geri planında var olan sebepleri irdelemeye çalışacağız. Görünümü ortaya koyarken bazı sebepler üzerinde durmuştuk. Ancak bunlar çoğunlukla yüzeysel sebeplerdir. Asıl önemli olan ise, ...

Read More »

İslam’ın Özgürlükçü Yorumunun (Mutezile) İktidarla İmtihanı / Doç. Dr. Mehmet Azimli

Dicle Ün. İlahiyat Fak. İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü Öğr. Üyesi.   Giriş Bu çalışmamızda İslam tarihinin en önemli fikir hareketlerinden biri olan Mûtezilenin, savunduğu fikirlerle, iktidarda bulunduğu dönemdeki uygulamaları arasındaki çelişkilere değinmek istiyoruz. İslam tarihinde kısa, fakat önemli bir zaman dilimi olduğunu düşündüğümüz ve İslam düşünce hareketleri açısından önemli addedilen bu döneme, çalışmamızda kısaca göz atmaya çalışacağız. Bu konuyu ...

Read More »

İnsan Doğa İlişkisi ve Aşılamayan Ön Kabuller / Tamer ATAÇ

Bu çalışma; enformasyonun gelişmesi ile yükselen bilgi teknolojisi ve akışkanlığının, insan ve doğa ilişkisinde yarattığı/yaratacağı tahribat, bunun nedenleri ve çözüm yolları gibi konuları ele almayı hedeflemektedir. Doğa ve insan ilişkisi, tarihte değişik medeniyet havzalarında farklı farklı tanımlanmıştır. Bu tanımlamalar, varlığın nedenlerine ilişkin sorulara verilen yanıtlardan ayrı düşünülemez. İnsan; zihninde oluşan varlık tanımlamaları sonucunda iş ve oluşa (eyleme) geçmektedir. Yani insanın ...

Read More »

Birlikte Yaşamak Mümkün mü? / Metin YILMAZ

Giriş “Mesafelerin yenilmesinin mümkün olduğu asır” dersek, içinde bulunduğumuz asrı en iyi bir şekilde tarif etmiş oluruz” diyordu Muhammed Esed, “Yolların Ayrılış Noktasında İslam” kitabının girişinde. Mesafelerin yenilmesi ile uzaklar yakın olurken, mesafeye/mekana bağlı sınır ve bağların da bir anlamı kalmadı tabi ki. Toplumlar ve ülkeler arası insan hareketliliği arttı. Farklı din ve kültürlere ait eserlerin aynı rafta buluşması gibi, ...

Read More »