07. Sayı Sonbahar 2011

Bu Sayıda

Dünya değişiyor. Orta Doğu’da halk isyanları, Batı’da ekonomik kriz ve toplumsal isyan şeklinde kendisini gösteren değişim rüzgarı, taşların yerinden oynayacağının habercisi gibi. Gücün el değiştirmeye başladığı tarihi anlardan birine şahitlik ediyor olabiliriz. Son üç yüz yıldır insanlığa önderlik etmiş olan Batı medeniyeti, arkasında eşine zor rastlanır bir yıkım bırakarak çöküşe geçti. “Tarihin sonu” tezleriyle de iflasını ilan etmiş durumda. Artık ...

Read More »

Tarih Boyunca Dinler, İdeolojiler ve Kurucu Fikirler / Yusuf İmamoğlu

Bilgi, insanın sahip olduğu en büyük güçtür dersek sanıyorum yanılmış olmayız.[1] Bilgiye sahip olmadan ne dini ne dünyevi bir konuda isabetli davranmamız mümkün olmaz. Neyin nasıl yapılacağını bilmeden ne doğru davranmak mümkündür ne de güç/kuvvet tek başına bir fayda sağlayabilir. Güce ve elde bulunan bütün imkânlara yön verebilecek; varlığı, vakıaları ve olguları doğru analiz etmemizi sağlayacak olan bilgidir. Daha iyi ...

Read More »

İslam Günümüz Dünyasına Ne Öneriyor? / Nuri Yılmaz

Anonim hale gelmiş bir hikayeye göre adamın biri, hava karardıktan sonra sigara almak niyetiyle sokağa çıkar. Tam o sırada, bir sarhoşun kullandığı frenleri bozuk bir araba, çarparak onu öldürür. Kazanın olduğu yer bir virajdır ve yolun o bölümü bozuktur. Soru şudur: Bu olayda adam hangi nedenden dolayı ölmüştür? Cevap verenin durumuna bağlı olarak, birbirinden farklı ve zıtlık ölçüsüne varan cevaplarla ...

Read More »

İslam Günümüz Dünyasına Ne Öneriyor? / Nuri Yılmaz

Hayat uzun bir yol gibidir, sürekli farklı ortamlardan ve farklı şartlardan geçer. Ortam ve şartlar değiştikçe problemler de, ihtiyaçlar da değişir. Bir duraktaki ihtiyaçları karşılayan fikirler, bambaşka şartların olduğu bir sonraki durakta işe yaramaz hale gelebilirler. Hatta bizzat kendileri problemin sebebi haline dönüşebilirler. Bu durum, sıcak ortamın ihtiyaçlarını herkesi memnun edecek şekilde karşılayan bir tecrübenin, soğuk ortamda ısrarla sürdürülmesine benzer; ...

Read More »

Adalet Üzerine / M. Kürşat Atalar

“Bu makale yazarın, ‘On Tez’ isimli kitabından alınmıştır. İlk olarak ‘İktibas Dergisinde’ yayınlanmıştır.”   Adalet, felsefî ve siyasî tartışmaların merkezinde yer alan bir kavramdır. Bütün dinler, ideolojiler veya felsefî akımlar, insan modeli oluştururken veya siyasî ve sosyal düzenlerini kurarken, bu kavramı tanımlamak istemişlerdir. Temel mesele, “adalet nedir?” sorusuna cevap bulmaktır; ancak konu, ister istemez adaletin kaynakları, türleri ve nasıl gerçekleştirilebileceği ...

Read More »

Kur’an’da Adalet Kavramı / Nasr Hamid Ebu Zeyd

iSLAMİ Yorum İçin Çeviren: Fatih Peyma Bu konuşma, “Kültürlerarası Felsefe Forumu 3 (2001)”te gerçekleştirilmiştir.   Adalet genellikle yasalar karşısında eşit olmayla alakalı bir kavramdır. Bu, yasaların; sosyal, siyasal ve ekonomik konumları ne olursa olsun kurallara ve örneklere bağlı kalan insanlara eşit bir şekilde muamele etmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Bu da, adalet kavramının hukuki çağrışımıdır. Bununla beraber kavram, ayrıca, adaletin onun ...

Read More »

Neden İslami Etik? / Halid ZAHİR

iSLAMİ Yorum İçin Çeviren: Fatih Peyma Bu makale, iş ve işle alakalı araştırmalara odaklanan bir akademik programda, İslami etik üzerine bir araştırma düşüncesini benimsemeyenlerin sorularına cevap vermek için kaleme alınmış bir makaledir. Pek çok önemli meseleyi gündeme getirdiği için bu konu burada yeniden ele alınıyor. Bu makale beş bölüme ayrıldı. Birinci bölüm, neden etiğin incelenmesi gerektiğini anlatıyor. İkinci bölüm, bilhassa ...

Read More »

İslam ve Çağdaşlık / Aliya İzzetbegoviç

“İslam Deklarasyonu ve İslami yeniden doğuşun sorunları, Fide yayınları” isimli kitaptan alınmıştır.   Çağdaşlık nedir? Acaba o, dünyayı harekete geçiren arzular ve fikirler birikimi mi, yoksa gözlemlenen bir anında dünya durumunun toplamı mıdır? Veya her ikisi birden midir? Her halükarda çağdaşlık, uyumlu, mantıkî ve içi bakımından barışık bir durum değildir. Bir taraftan o, takibinde, refah toplumunun inşası, insanî, durağan ve ...

Read More »

Dünyadaki Misyonumuz / Malik B. NEBİ

Tercüme: Muharrem TAN Öğrenci kardeşlerim! Bu ziyarette konuşma yapma fırsatım olacağını düşünmüyordum. Fakat beni sizlere takdim eden şu genç, tatlı diliyle beni öyle bir yakaladı ki, konuşma yapmamak gibi bir seçeneğim kalmadı. Konuşma için belli bir hazırlık yapmamış, hatta zihnimde özel bir konu belirlememiş olsam da, aklına gelen meseleyle ilgili görüş açısını arkadaşlarıyla paylaşan bir genç veya önüne çıkan fırsatı ...

Read More »

İstikbal İslam’ındır / Seyyid Kutub

“Bu makale yazarın ‘İstikbal İslam’ındır’ isimli kitabından derlenmiştir.”   Beyaz Adamın Devri Sona Erdi Asrımız, İngiliz filozoflarından Bertrand Russel diyor ki: “Beyaz insanın efendilik devri sona ermiştir. Beyaz insanın sonsuza dek efendi kalması da zaten tabii kanunun değişmez bir kuralı değildi. Öyle inanıyorum ki beyaz insan, dört asırdan beri gördüğü güzel günler gibi bir gün daha asla göremeyecektir. Şüphesiz Rusyalı, ...

Read More »